External

Thực đơn

Để đặt hàng, Quý khách vui lòng gọi về 028-7306-6606 hoặc đặt hàng trực tiếp tại đây.Bất kỳ góp ý về chất lượng cũng như dịch vụ, Quý khách vui lòng gọi về 028-7306-6606

Xem tiếp

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ DÀNH CHO NHÂN VIÊN

Phần I: Quy định chung.Quy định về đi trễ không phép:- Từ 5 - 15 phút phạt 30% ca làm- Từ 15 – 30 phút phạt 50% ca làm- Trên 30 phút phạt 100% ca làm.- Trên 90 phút phạt...

Xem tiếp