Caramel Cheese

59,000₫
+0 VND
Cỡ ly
Phần thêm 1
Phần thêm 2

100
50
0
120
100
50
0Mô tả

Hoà quyện tinh tế giữa trà đen, sốt caramel và phô mai thơm béo.

Sản phẩm khác