Chocolate sữa

45,000₫
+0 VND
Cỡ ly
Phần thêm 1
Phần thêm 2

100
50
0
120
100
50
0Mô tả

Sô cô la đậm đà hoà quyện tinh tế cùng vị sữa. Ngon hơn khi dùng kèm trân châu đen.

Sản phẩm khác