Liên hệ

Viết nhận xét


Nếu bạn có thắc mắc gì, có thể gửi yêu cầu cho chúng tôi, và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể .

Chúng tôi ở đây


Công ty TNHH Trà Đen Việt Nam

BLACK TEA CO. LTD.

  • 322 Bà Hạt, Phường 9, Quận 10
  • hello@theblacktea.com
  • 02873066606