Chương trình thẻ thành viên 2021

Ngày cập nhật: 01/01/2021

Chương trình điểm tích luỹ

Chương trình bao gồm 3 (ba) đối tượng thành viên: Member, VIP và VVIP, với những quyền lợi và mức ưu đãi khác nhau. Mỗi khi thực hiện giao dịch, ứng với mỗi 30,000 VND trên hoá đơn, bạn sẽ nhận được 1 (một) điểm thưởng vào thẻ với thành viên MEMBER, 2 (hai) điểm thưởng với thành viên VIP và 3 (ba) điểm thưởng với thành viên VVIP.

Hãy tích luỹ thật nhiều điểm thưởng để nâng cấp thành viên và hưởng những ưu đãi độc quyền. Bạn sẽ có thể nâng hạng thẻ thành viên của mình nếu tích lũy đủ điểm thành viên tương ứng cho hạng thẻ cao hơn. Điều kiện tương ứng với từng hạng thẻ như sau: MEMBER: sau 5 (năm) lần mua hàng; VIP: tổng chi tiêu từ 3.500.000 VNĐ (ba triệu năm trăm nghìn đồng); VVIP: tổng chi tiêu từ 15.000.000 VNĐ (mười lăm triệu đồng).

1 điểm thưởng = 1.000 VND, có giá trị như tiền mặt, được dùng để thanh toán sản phẩm thức uống tại THE BLACK TEA. Điểm thưởng chỉ có thể được sử dụng sau 05 (năm) lần mua hàng.

Các ưu đãi dành cho thành viên

Đối với hạng thẻ MEMBER: 

 • Tặng 20 điểm đầu tiên khi lên hạng.
 • Bảng giá ưu đãi dành cho thành viên.
 • Giảm 30% vào ngày sinh nhật.
 • Nhân đôi điểm thưởng vào tuần sinh nhật.
 • Miễn phí nâng cỡ ly vào ngày thứ Tư mỗi tuần.
 • Các ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên.

Đối với hạng thẻ VIP:

 • Nhân đôi điểm thưởng
 • Bảng giá ưu đãi dành cho thành viên.
 • Giảm 50% vào ngày thứ Hai tuần đầu tiên mỗi tháng.
 • Giảm 50% vào ngày sinh nhật.
 • Nhân ba điểm thưởng vào tuần sinh nhật.
 • Miễn phí nâng cỡ ly vào ngày thứ Tư mỗi tuần.
 • Các ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên VIP
 • Cơ hội tham gia vào các sự kiện dành cho thành viên VIP

Đối với hạng thẻ VVIP:

 • Nhân ba điểm thưởng
 • Bảng giá ưu đãi dành cho thành viên.
 • Giảm 50% vào ngày thứ Hai tuần đầu tiên mỗi tháng.
 • Miễn phí nâng cỡ ly vào ngày thứ Tư mỗi tuần.
 • Miễn phí topping vào ngày thứ Năm mỗi tuần khi mua tại cửa hàng.
 • Tặng 1 thức uống bất kỳ vào ngày sinh nhật.
 • Nhân bốn điểm thưởng vào tuần sinh nhật.
 • Các ưu đãi đặc biệt dành cho thành viên VVIP
 • Cơ hội tham gia vào các sự kiện dành cho thành viên VVIP

Các điều khoản và điều kiện khác:

Mỗi số điện thoại chỉ được sở hữu 01 (một) tài khoản. Không cộng dồn, kết hợp nếu một khách hàng có nhiều hơn 01 (một) số điện thoại. Trong trường hợp 01 (một) khách hàng có nhiều hơn 01 (một) số điện thoại, việc nâng hạng thẻ sẽ dựa vào số điện thoại liên kết với tài khoản đủ điều kiện. Với các hoá đơn/sản phẩm giảm giá, hoá đơn thanh toán bằng điểm thưởng sẽ không được tích luỹ điểm thưởng.

Bạn có thể tích luỹ điểm vào tài khoản liên kết với số điện thoại mà bạn cung cấp khi mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, qua website theblacktea.com hoặc qua tổng đài đặt món (028) 7306 6606. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thanh toán bằng điểm thưởng của mình tại cửa hàng THE BLACK TEA khi xuất trình thẻ thành viên. Số điểm thưởng cho phép không vượt quá 50% giá trị đơn hàng.

Đối với các ưu đãi thành viên, tuần được tính bắt đầu thứ hai. Đối với ưu đãi giảm 30% và 50%, mức giảm tối đa là 50,000₫. Đối với ưu đãi Tặng 01 (một) thức uống bất kỳ, thức uống tặng chưa bao gồm topping. Đối với ưu đãi Miễn phí topping, số lượng topping được miễn phí là 01 (một) topping/thức uống.

Thẻ thành viên chỉ có giá trị sau khi được kích hoạt bằng cách đăng ký tại đường dẫn bit.ly/theblacktea-card sau 24 (hai mươi bốn) giờ.

Không mất phí thành viên liên quan đến thẻ thành viên. Điểm tích lũy trong chương trình không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. Trong mọi trường hợp, điểm tích luỹ sẽ tự động trả về 0 vào ngày cuối cùng của năm dương lịch (00:00 ngày 31 tháng 12).

THE BLACK TEA bảo lưu quyền “hủy đăng ký” và hủy bỏ tư cách tham gia chương trình thẻ thành viên đối với bất cứ Thẻ hoặc tài khoản thành viên mà không hoạt động giao dịch trong 12 (mười hai) tháng liên tiếp mà không cần phải thông báo đến bạn. Thẻ không hoạt động giao dịch được xác định là không có điểm nào được tích lũy. Trong trường hợp Thẻ hoặc tài khoản của bạn bị hủy đăng ký hoặc bị xem xét là không hoạt động, thì tất cả các điểm được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.

THE BLACK TEA bảo lưu quyền đình chỉ bất cứ Thẻ Thành Viên và/hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc sự tham gia của bạn vào chương trình thẻ thành viên nếu theo quyết định chỉ riêng của THE BLACK TEA mà không cần thông báo đến bạn nếu THE BLACK TEA xác định rằng bạn đã vi phạm Điều khoản Sử dụng này, hoặc bạn có nhiều hơn 01 (một) tài khoản, hoặc việc sử dụng tài khoản của bạn là trái phép, lừa đảo, gian lận hoặc trái pháp luật. Theo quyết định chỉ riêng của THE BLACK TEA, THE BLACK TEA có thể đình chỉ, hủy bỏ hoặc kết hợp các tài khoản thể hiện như là bản sao của nhau. Trong trường hợp sự tham gia của bạn vào chương trình thẻ thành viên bị chấm dứt, thì tất cả các điểm được tích lũy trong tài khoản của bạn không có giá trị.

THE BLACK TEA bảo lưu quyền chấm dứt, ngừng hoặc hủy bỏ chương trình thẻ thành viên bất cứ lúc nào và theo quyết định chỉ riêng của THE BLACK TEA mà không cần thông báo trước.

THE BLACK TEA giữ toàn quyền quyết định trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc liên quan đến chương trình thẻ thành viên 2021, xin vui lòng liên hệ tới Công ty TNHH Trà Đen Việt Nam, bằng cách gửi thư tới 322 Bà Hạt, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Tổng đài Chăm sóc Khách hàng (028) 7306 6606