Trà sữa Ô-long

39,000₫
+0 VND
Cỡ ly
Phần thêm 1
Phần thêm 2

100
50
0
120
100
50
0Mô tả

Hotline hỗ trợ đặt hàng: (028) 7306 6606

Sản phẩm khác